نمایش یک نتیجه

Show sidebar
مبدل حرارتی
Close

انواع مبدل حرارتی

مبدل حرارتی های به  چهار گروه تقسیم بندی می شوند.اگر بررسی مبدل حرارتی براساس سطح تماس سیال گرم و سرد باشد، به سه دسته تقسیم می شود:در مبدل حرارتی نوع  Regenerative قسمت هایی از سطح تماس سیال به صورت متناوب در مجاورت جریان سیال گرم و سرد که ثابت نیست قرار می‌گیرد. از این نوع مبدل در پروژه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی استفاده می‌شود.در مبدل حرارتی نوع Recuperative به کمک یک سطح جامد و ثابت، سیال گرم و سرد از یکدیگر جدا شده و انتقال دما از طریق سطح جامد انجام می‌شود.
برج تقطیر
Close

برج تقطیر

تقطیر چیست؟ یکی از روش‌های جداسازی اجزای سازنده یک محلول، تقطیر است. در این فرآیند اجزای مختلف موجود در یک محلول بر مبنای اختلاف نقطه جوش، جداسازی می‌شوند.فرآیند تقطیر به دو صورت قابل انجام است. در حالت اول ابتدا با جوشاندن مایع، بخار تولید می‌شود و سپس با میعان این بخار، اجزای موردنظر جداسازی می‌شوند بدون آنکه هیچ مایعی به محفظه بخار بازگردد.اما در روش دیگر، مقداری از بخار مایع شده به دستگاه تقطیر بازگردانده می‌شود. گفتنی است هر دو روش می‌توانند به صورت پیوسته و یا غیر پیوسته انجام شوند.
مخازن
Close